Дауны синдромтой бүсгүй Францын сонгуульд өрсөлдөж байна

  • 2020 оны 3 сарын 10

Иргэдийн төлөөлөгчдийн сонгуульд өрсөлдөж буй Элэнор Лалу 34 настай

Франц улсад дауны синдромтой бүсгүй Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд өрсөлдөж байна. 34 настай Элэнор Лалу төрөлх Аарас хотоо амьдрахад илүү таатай газар болгох олон зорилтыг дэвшүүлжээ.

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ч нийгэмд чухал үүрэг оролцоотой.

Би амьдралынхаа туршид дауны синдромтой тэмцэж ирсэн, гэвч энэ бол хүсэл зорилгодоо хүрэхгүй байх шалтгаан биш юм” хэмээн тэрээр хэлсэн байна.

Лалугийн эцэг эх охиноо өөртөө итгэлтэй, нийгэмд биеэ даах чадвартай нэгэн болгохын тулд ердийн сургуульд сургасан бөгөөд тэрээр ялгаварлан гадуурхлыг даван туулж, эмнэлэгт зохион байгуулагчаар ажиллаж, төрийн бус байгууллага үүсгэн байгуулж мөн ном бичжээ.

 

Эх сурвалж: New York Post

 

Сэтгэгдэл үлдээх

Сэтгэгдэл ()